Συλλογή Χωριού

Ο καιρός

Online Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 52 guests και κανένα μέλος

Terms of participation in the Photo Competition

“The skyline of Moria through people’s buildings

Byzantine and recent monuments in the Peloponnese”

 1. Send 1 - 3 photos
 2. Photos can be in color or black and white
 3. Each photo must be of good resolution. A file size of at least 4MB is recommended
 4. Each photo must have been taken exclusively by the person participating in the competition
 5. The photos must not have undergone processing that affects their aesthetics, beyond contrast, brightness, and elimination of blemishes
 6. We would prefer that the original image has not been cropped
 7. Editing (image composition/collage) is not allowed
 8. Your photos should have no margins, a digital frame and signature (watermark)
 9. Drone photos are not accepted
 10. Photographs may contain the human factor, but without emphasis on the depicted person - otherwise there must be a license to use a registered photographic model (model release)
 11. The photos must not have been published in any other public competition
 12. Copyright belongs to the creators, however, they are granted to the Organizer for the needs of the competition and the exhibition as well as for the promotion in printed or electronic media and social media
 13. Each participant expressly consents to the use of his/her name and photo, without financial retribution, in the context of this competition, as a certification of the authenticity of the work
 14. Participation in the competition and the exhibition are free of charge. At the end of the Exhibition, the photos that will participate will be stored in the archive of the Loganikos Cultural Association
 15. No photograph is intended for sale by the Loganikos Cultural Association - or by the photographer within the framework of the Exhibition
 16. Participation in this competition means unconditional acceptance of the afore mentioned conditions

---

Instructions:

Submission of materials is done electronically only at Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Alternatively, via wetransfer.com

By email:

The email must contain three elements: SUBJECT, NAME, 1-3 PHOTOS

Please follow the instructions below:

Subject: Photo Competition

Email text: state your name, in Greek or English, in CAPITAL letters (ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / GIANNOPOULOS GEORGIOS)

 • 1 - 3 photos in the highest possible resolution (at least 4MB file size, so they can be printed in good quality. We recommend 4MB file size and above- in RAW or JPEG format.
 • Each photo file should have your name and a title, in Latin characters eg: Giannopoulos-Georgios-Koroni.
 • Upon receipt, a confirmation will be sent to the email address provided.

Via WeTransfer:

- Go to the wetransfer.com page

- If it shows connection options, ignore them and press: “I just want to send files” - at the bottom of the page. This service is free.

- Then, press "Upload files" and upload up to 3 photos of yours (with your name and a title in Latin characters, eg: Giannopoulos-Georgios-Koroni in RAW or JPEG format).

- Fill in the Association's email below: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

- Immediately below, write your email.

- In the "Title" section, write: Photography Competition

- In the text field "Message" put your name, in Greek and English, in CAPITAL letters: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / GIANNOPOULOS GEORGIOS

- Finally, press Transfer.

- If it asks for an additional code, it has been sent to your email, fill it in and press Verify.

The advantage of this service is that you will receive an automatic email confirmation that your material has been successfully sent, and an additional confirmation when we download it.

Οι όροι συμμετοχής στον Φωτογραφικό Διαγωνισμό

Ο ορίζοντας του Μωριά μέσα από τα κτίσματα των ανθρώπων

Βυζαντινά και νεότερα μνημεία στην Πελοπόννησο  

 1. Δικαίωμα αποστολής 1 - 3 φωτογραφίες
 2. Οι φωτογραφίες μπορούν να είναι έγχρωμες ή ασπρόμαυρες
 3. Φροντίστε οι φωτογραφίες σας να είναι σε καλή ανάλυση. Προτείνεται κάθε φωτογραφία να έχει μέγεθος αρχείου τουλάχιστον 4MB
 4. Η λήψη κάθε φωτογραφίας να έχει γίνει αποκλειστικά από τον/ην ίδιο/α που συμμετέχει στον διαγωνισμό
 5. Οι φωτογραφίες σας να μην έχουν υποστεί επεξεργασία που επηρεάζουν την αισθητική τους, πέραν του contrast, φωτεινότητας και εξάλειψης στιγμάτων
 6. Θα προτιμούσαμε να μην έχει γίνει crop από την αρχική εικόνα
 7. Δεν επιτρέπεται το μοντάζ (σύνθεση / κολάζ εικόνων)
 8. Οι φωτογραφίες σας να μην έχουν περιθώρια, προσθήκη ψηφιακής κορνίζας και υπογραφής (watermark)
 9. Δεν γίνονται δεκτές φωτογραφίες με χρήση drone
 10. Οι φωτογραφίες μπορούν να περιέχουν τον ανθρώπινο παράγοντα, χωρίς όμως να υπάρχει έμφαση στο εικονιζόμενο πρόσωπο - σε αντίθετη περίπτωση να υπάρχει άδεια χρήσης καταγεγραμμένου φωτογραφικού μοντέλου (model release)
 11. Οι φωτογραφίες δεν πρέπει να έχουν δημοσιευτεί σε κάποιο άλλον δημόσιο διαγωνισμό
 12. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους δημιουργούς, παραχωρούνται ωστόσο στην Διοργάνωση για τις ανάγκες του διαγωνισμού και της έκθεσης καθώς και για την προβολή στα έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 13. Κάθε συμμετέχων/ουσα ρητά συναινεί στη χρήση του ονόματος και της φωτογραφίας του, άνευ χρηματικού ανταλλάγματος στα πλαίσια διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού, ως πιστοποίηση της αυθεντικότητας του έργου
 14. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό και την έκθεση δεν χρεώνονται. Με το πέρας της Έκθεσης οι φωτογραφίες που θα συμμετάσχουν περιέρχονται στο αρχείο του Πολιτιστικού Συλλόγου Λογκανίκου
 15. Καμία φωτογραφία δεν προορίζεται για πώληση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λογκανίκου - ή από τον φωτογράφο μέσα στα πλαίσια της Έκθεσης
 16. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των προαναφερθέντων όρων

- -

Οδηγίες αποστολής:

Η κατάθεση του υλικού γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εναλλακτικά, μέσω wetransfer.com

Μέσω email:

Το email αποστολής πρέπει να περιέχει τρία στοιχεία: ΘΕΜΑ, ΟΝΟΜΑ, 1-3 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Παρακαλούμε ακολουθήστε το παρακάτω πρότυπο:

Θέμα: Διαγωνισμός Φωτογραφίας

Κείμενο email:

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / GIANNOPOULOS GEORGIOS

                         1 - 3 φωτογραφίες σε όσο καλύτερη ανάλυση (τουλάχιστον 4MB μέγεθος αρχείου)

[ Στο κυρίως μέρος του email αναφέρετε ως κείμενο το ονοματεπώνυμό σας, στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.

Κάθε αρχείο φωτογραφίας θα πρέπει να έχει το ονοματεπώνυμό σας και έναν τίτλο, σε λατινικούς χαρακτήρες π.χ.: Giannopoulos-Georgios-Koroni

Φροντίστε οι φωτογραφίες σας να είναι σε όσο καλύτερη ανάλυση γίνεται, προκειμένου να μπορούν να εκτυπωθούν σε καλή ποιότητα. Προτείνουμε 4MB μέγεθος αρχείου και άνω. Κατά προτίμηση, ρυθμίστε σε μορφή RAW.]

Μετά την παραλαβή του υλικού θα σταλεί επιβεβαίωση παραλαβής στο email που έχει δηλωθεί.

Μέσω WeTransfer:

 • Πηγαίνετε στη σελίδα wetransfer.com
 • Αν εμφανίσει επιλογές σύνδεσης, αγνοήστε τις και πατήστε: “I just want to send files” - στο κάτω μέρος της σελίδας. Η υπηρεσία αυτή είναι δωρεάν.
 • Έπειτα, πατάτε “Upload files” και ανεβάζετε έως 3 φωτογραφίες σας (με το ονοματεπώνυμό σας και έναν τίτλο σε λατινικούς χαρακτήρες π.χ.: Giannopoulos-Georgios-Koroni)
 • Από κάτω συμπληρώνετε το email του Συλλόγου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Αμέσως από κάτω, το δικό σας email.
 • Στο χωρίο “Title” γράφετε: Διαγωνισμός Φωτογραφίας
 • Στον χώρο κειμένου “Message” βάζετε το όνομά σας, ελληνικά και αγγλικά, με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / GIANNOPOULOS GEORGIOS
 • Τέλος, πατάτε Transfer.
 • Αν ζητάει επιπλέον κωδικό, αυτός έχει σταλεί στο email σας, τον συμπληρώνετε και πατάτε Verify.

Το πλεονέκτημα αυτής της υπηρεσίας είναι ότι θα λάβετε αυτόματη επιβεβαίωση στο email ότι το υλικό σας στάλθηκε επιτυχώς, και επιπλέον επιβεβαίωση όταν το κατεβάσουμε.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία περιήγησης. Με τη χρήση της αποδέχεστε αυτόματα τη χρήση των cookies.